SUPERTINO

Spoločnosť Augusto Supertino, založená v roku 1960 ako súkromná spoločnosť Supertino, dodnes neprestala svoj rast. Vďaka znalosti zakladateľa o poľnohospodárskom svete je spoločnosť pestovaná počas rokov, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám poľnohospodárov. V roku 1983 začali pracovať v spoločnosti synovia Franco a Gianluigi a rozšírila sa ponuka produktov. Dnes Supertino navrhuje na trhu veľké množstvo strojov na zber, pre hospodárske zvieratá a distribúciu. Inovatívne produkty, ktoré umožňujú lepšie na trhu. Priamy kontakt so zákazníkmi umožňuje pracovníkov spoločnosti Supertino zlepšiť a inovovať výrobky podľa požiadaviek trhu. Celá táto pozornosť venovaná programovaniu a vývoju umožňuje, aby bola spoločnosť konkurencieschopná na národnom aj medzinárodnom trhu. Vývozné účty v súčasnosti predstavujú približne 60% obratu, a to hlavne na európskom trhu, kde je známy Supertino.

PDF

>